t

Απρ 13

ΔΕΠΠΑΘ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) είναι ο φορέας που ασκεί την πολιτιστική και αθλητική  πολιτική του Δήμου Θέρμης . Η ανάπτυξη και η υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων στο Δήμο Θέρμης αποτελούν διαχρονικό και αναντικατάστατο στοιχείο της λειτουργίας του Δήμου.

Η πρότασή μας για τον πολιτισμό αξιοποιεί την παράδοση, βασίζεται στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και υποστηρίζει τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

Δε σταματά σε γεωγραφικά όρια και σε διαχωρισμούς, αλλά στοχεύει στη σύνθεση πρωτοπόρων προτάσεων και πολύμορφων πολιτιστικών στοιχείων από όλο τον κόσμο.

Προτεραιότητά μας είναι η εξασφάλιση – σε όλη την έκταση του Δήμου – αποτελεσματικών και ποιοτικών υποδομών για τη φιλοξενία των πολιτιστικών σχολών και του αθλητισμού , για τις ανάγκες της νεολαίας του Δήμου μας.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση και τη στήριξη της νεολαίας εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου σπουδές στο ωδείο, στο χορό, στα εικαστικά, στο θέατρο, στις χορωδίες και σε όλα τα τμήματά της.

Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ στον τομέα του Αθλητισμού   υλοποιεί δραστηριότητες

ανοικτής – ελεύθερης συμμετοχής και προγράμματα μαζικού αθλητισμού, γενικού περιεχομένου σωματικής εξάσκησης (γυμναστικής) .

Ενώ είναι υπεύθυνη για τη  λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων ( Ανοικτα – Κλειστά γήπεδα ), δημοτικών γυμναστηρίων,  αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης.

Στις δράσεις της εντάσσεται και η πολύπλευρη ενημέρωση των κατοίκων του δήμου σε ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό, όπως διατροφή, άσκηση, φυσική κατάσταση, νέες τάσεις κλπ.

Βασικό χαρακτηριστικό των δράσεων αθλητισμού είναι η αποκεντρωμένη ανάπτυξή τους σε όλους τους οικισμούς και για όλες τις κοινωνικές ομάδες και ηλικίες και η καταπολέμηση του αποκλεισμού των κοινωνικών ομάδων από την άθληση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ  1 /2016

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ενός (1) ατόμου στη θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Ωδείου Θέρμης

 

 

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) → Διαβάστε περισσότερα

In:ΝΕΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Έτους 2016-2017» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ξεκινά από 12 και έως 29 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr),  για τη δωρεάν συμμετοχή παιδιών από 5 έως 12 ετών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω Δράσης, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) πρόκειται να λειτουργήσει  τέσσερις (4) Δομές στα εξής Κέντρα Πολιτισμού:

ΚΔΑΠ Τριαδίου, ΚΔΑΠ Ν. Ραιδεστού, ΚΔΑΠ Ν. Ρυσίου ΚΔΑΠ Τριλόφου

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψήφιων ωφελούμενων υποβάλλονται  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  το χρονικό διάστημα από 12/07/2016 έως 29/07/2016 στη Διεύθυνση  (www.eetaa.gr). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται η 29/07/2016 και ώρα 24:00,  βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που δίνεται αυτόματα.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής-Δήλωσης», όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα υποβάλλονται  το χρονικό διάστημα από 12/07/2016 έως 29/07/2016 και ώρα 24:00 και μόνο ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στη Διεύθυνση: Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη.

 

Πληροφορίες καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη θα παρέχεται στα παρακάτω Κέντρα Πολιτισμού:

Π.Κ. Θέρμης,  καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή από 08:00πμ έως 14:00μμ,

τηλ. επικοινωνίας  2310-463423, 461655

 

Κ.Π. Ν. Ραιδεστού, καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή έως και 26/07/2016 από 09:00πμ έως 15:00μμ,

τηλ. επικοινωνίας  2310-465607

 

Κ.Π. Ν. Ρυσίου, το διάστημα 12 – 20/07/16 και 25 – 29/07/16 από 08:00πμ έως 14:00μμ,

τηλ. επικοινωνίας  23920-71373

                                                                                                    Θέρμη, 12/07/2016

                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 1786

   H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης των φωτοαντιγραφικών  μηχανημάτων των Πολιτιστικών & Αθλητικών κέντρων της επιχείρησης, προϋπολογισμού 1.080,00 €  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης της παρούσας πρόσκλησης, στο Γραφείο Προμηθειών, από όπου μπορεί να γίνει και η παραλαβή της σχετικής μελέτης.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ

                                                                                                    Θέρμη, 12/07/2016

                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ: 1769

      H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης,

πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση  προμήθειας στεφανιού μπασκέτας για το ΔΑΚ Θέρμης, προϋπολογισμού 455,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης της παρούσας πρόσκλησης, στο Γραφείο Προμηθειών, από όπου μπορεί να γίνει και η παραλαβή της σχετικής μελέτης.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ

                                                                                                    Θέρμη, 11/07/2016

                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 1727

  H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών υλικών, προϋπολογισμού 5.918,30€  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης της παρούσας πρόσκλησης, στο Γραφείο Προμηθειών, από όπου μπορεί να γίνει και η παραλαβή της σχετικής μελέτης.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ