Ψηφιδωτό παιδικό / ενηλίκων

Το τμήμα αποσκοπεί στην κατάρτιση σχετικά με τα είδη των ψηφιδωτών καθώς και το σχέδιο και τον τρόπο σχεδιασμού των ψηφιδωτών παραστάσεων. Επίσης γίνονται γνωστά τα υλικά και τα μέσα κατασκευής των ψηφιδωτών, οι μέθοδοι και οι τρόποι κατασκευής τους καθώς και οι εφαρμογές που έβρισκαν αλλά και βρίσκουν τα ψηφιδωτά και γενικότερα οι ψηφιδωτές παραστάσεις στην καθημερινότητα τότε και τώρα.

Αναλυτικότερα διδάσκονται:
• Τα Ψηφιδωτά και η ιστορία τους.
• Είδη Ψηφιδωτών.
• Επιδαπέδια – Επιτοίχια Ψηφιδωτά, Τεχνικές και τρόποι ψηφοθέτησης.
• Σχέδιο και τρόποι σχεδίασης ψηφιδωτών παραστάσεων.
• Εργαλεία – Υλικά – Ψηφίδες και μέσα κατασκευής ψηφιδωτών.
• Μέθοδοι και τρόποι κατασκευής ψηφιδωτών με φυσικές ή τεχνητές ψηφίδες.
• Οι Εφαρμογές και οι πειραματισμοί γίνονται πάνω σε επίπεδες επιφάνειες ή σε χρηστικά αντικείμενα.
• Κάθε σπουδαστής επιλέγει το είδος της ψηφίδας που θα χρησιμοποιήσει φυσική ή τεχνητή, ψηφίδες από βότσαλο ή γυαλί, πλακίδιο ή πέτρα.

Τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν την τέχνη του ψηφιδωτού μέσα από μια σύντομη ιστορική αναφορά δημιουργώντας έργα από έτοιμες κομμένες ψηφίδες και εναλλακτικά υλικά, όπως καπάκια, πέτρες, ξυλάκια και άλλα.