Home PageΝΕΑΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ιαν 15

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΡΜΗ, 15/01/2021

  Προς

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας των αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων, που πραγματοποιήθηκαν με κρατική εντολή και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., οι χώροι που φιλοξενούν τις συγκεκριμένες δράσεις παραμένουν κλειστοί και δεν επιτρέπεται η χρήση τους από τους δημότες και τους κατοίκους του Δήμου Θέρμης, είτε για άθληση, είτε για αναψυχή.

Παρακαλούμε να συμμορφωθείτε με την παραπάνω εντολή, γιατί νομοθετικά προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ