Home PageΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σεπ 28

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ –
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Σήμερα Δευτέρα 27/09/2021 και ώρα 14.30 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής
καλλιτεχνικού προσωπικού, για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, που συστάθηκε με την
υπ΄αριθμ.πρωτ. 190029/01-09-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας- Θράκης και μετά από την υπ΄αριθμ. 1238/24-09-2021 πρόσκληση της Προέδρου του
Δ.Σ., που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της επιτροπής για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της
ημερησίας διάταξης:
1.Κατάρτιση πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ΤΕ Καλλιτεχνικού ΔιευθυντήΜουσικού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Θέρμης καθώς και στα Κέντρα Πολιτισμού του Δήμου Θέρμης κατά την διδακτική περίοδο 2021-
2022.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Παπαδάκη Αθηνά
2. Ευταξία Όλγα
3. Βλάχου Ελένη
Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής και τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τα
παρακάτω
 την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 32641/26-04-2021 (ΑΔΑ:Ω1ΠΛ46ΜΤΛ6-2Ω2) Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών,
 το άρθρο 10 παρ. 13α του Ν.3207/2003
 τις διατάξεις του N. 3463/2006
 τις διατάξεις του άρθρ.21 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 τις διατάξεις του ΒΔ 16/1966 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 τις διατάξεις του αρθρ.9 του Ν.3812/09,
 τις διατάξεις του αρθρ.107 του Ν.4483/2017
 τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι
σήμερα,
 την υπ’ αριθμ. 47/29-03-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
 την υπ’ αριθμ. 99/02-08-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
 την ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης για την πλήρωση των θέσεων
 τις αιτήσεις των υποψηφίων με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά
καταρτίζει τους παρακάτω πίνακες:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Α/Α ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 955/19-08-2021
ΤΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ
2 1155/09-09-2021
ΤΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ
3 1127/01-09-2021
ΤΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ
1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ (1 θέση)
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 955/19-08-2021 93
2 1127/01-09-2021 58
1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1 1155/09-09-2021 Εκπρόθεσμη κατάθεση δικαιολογητικών.
Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως
1. Παπαδάκη Αθηνά
2. Ευταξία Όλγα
3. Βλάχου Ελένη