Archive for the ‘ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ’ Category

Νοέ 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                                                        Θέρμη, 23/11/2016

                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 2805

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για τα τμήματα ζωγραφικής και κεραμικής της επιχείρησης, προϋπολογισμού 2.946,30 €  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι την Πέμπτη 01/12/2016 και ώρα 13:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση πρωτότυπη και υπογεγραμμένη στο γραφείο προμηθειών της Επιχείρησης.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ

Νοέ 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                                    Θέρμη, 23/11/2016

                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 2807

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, προμήθειας καλύμματος πιάνου με ουρά (Υamaha G2F), που βρίσκεται στο χώρο του θεάτρου της Επιχείρησης για την προστασία του, προϋπολογισμού 173,55€  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι την Τετάρτη  30/11/2016 και ώρα 13:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. (για νομικά πρόσωπα) καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, στο πρόσωπο των οποίων πρέπει να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Νοέ 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                                                        Θέρμη, 22/11/2016

                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 2799

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση παροχής  υπηρεσιών συντήρησης  καυστήρων των Κέντρων Πολιτισμού & Αθλητισμού  της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ, προϋπολογισμού 3.170,00 €  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, μέχρι την Tετάρτη 30/11/2016 και ώρα 13:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση πρωτότυπη και υπογεγραμμένη στο γραφείο προμηθειών της Επιχείρησης.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ

Νοέ 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 22/11/2016

                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 2800

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση συντήρησης των δικτύων άρδευσης των γηπέδων ποδοσφαίρου της επιχείρησης, προϋπολογισμού 1.500,00 €  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, μέχρι την Τετάρτη 30/11/2016 και ώρα 13:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση πρωτότυπη και υπογεγραμμένη στο γραφείο προμηθειών της Επιχείρησης.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ

Νοέ 21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔήμοςΝΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε

Θέρμη, 21/11/2016

                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.2786

H Δημοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος  & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών χρήσης διαδικτυακής βάσης πληροφοριών και εφαρμογών για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις για ένα επιπλέον έτος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθημερινή, συνεχής και έγκυρη ενημέρωση για τις αλλαγές στην τράπεζα πληροφοριών, τα νομοθετήματα, τις νέες προκηρύξεις για τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων, την αποδελτίωση ΦΕΚ και την τεχνική υποστήριξη καθημερινά της «ΔήμοςΝΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε, προϋπολογισμού 490,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες της εταιρίας σας, μέχρι την Δευτέρα 28/11/2016 και ώρα 13:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. (για νομικά πρόσωπα) καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, στο πρόσωπο των οποίων πρέπει να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού.

 

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ