Archive for the ‘ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ’ Category

Μαρ 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                                                      Θέρμη, 23/03/2017

                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 609

 

 ΠΡΟΣ

  Κο Σαββαϊδη Ελευθέριο

    (Εγκαταστάσεις-Συντηρήσεις ανελκυστήρων)

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης και στα Κέντρα Πολιτισμού Ν.Ρυσίου και Τριαδίου, προϋπολογισμού 1.080,00 €  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, μέχρι την Πέμπτη 30/03/2017 και ώρα 13:00.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. (για νομικά πρόσωπα) καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, στο πρόσωπο των οποίων πρέπει να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ

Μαρ 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 23/03/2017

                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 611

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας για έξι μήνες, σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ 3850/2010 Νόμο ( ΦΕΚ 84 / 2-6-2010), με τον οποίο κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, προϋπολογισμού 912,50€  (μη συμπεριλαμβανομένου φόρου παρακράτησης 20%).

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου οικονομικής προσφοράς και την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών, μέχρι την  Πέμπτη  30 Μαρτίου 2016 και ώρα 13:00.

 

Αίτηση (Διατίθεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης). Ευκρινή φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί στην ειδικότητα του ειδικού ιατρού εργασίας σε ΟΤΑ,  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Αποδεικτικό εμπειρίας – προϋπηρεσίας. Απόδειξη άσκησης ειδικότητας ειδικού ιατρού εργασίας όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016).

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Μαρ 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                                                        Θέρμη, 23/03/2017

                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ. 610

        H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης αεροπανό, προϋπολογισμού 4.888,00€  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι την Πέμπτη 30/03/2017 και ώρα 13:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση πρωτότυπη και υπογεγραμμένη στο γραφείο προμηθειών της Επιχείρησης.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Μαρ 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                                                  Θέρμη, 23/03/2017

                                                                                               Αριθμ. Πρωτ. 608

 ΠΡΟΣ

Κο Ποντίκογλου Στέφανο

GROWTECH MS ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΠΕ (εμπόριο αρδευτικού εξοπλισμού)

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για τη συντήρηση των συστημάτων άρδευσης των γηπέδων της επιχείρησης, προϋπολογισμού 6.982,00€ €  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι την Πέμπτη 30/03/2017 και ώρα 13:00.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. (για νομικά πρόσωπα) καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, στο πρόσωπο των οποίων πρέπει να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Μαρ 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 20/03/2017

                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 585

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας έντυπου υλικού (αφίσες-εισιτήρια-flyer), προϋπολογισμού 3.089,50€  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι την Τετάρτη 22/03/2017 και ώρα 13:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση πρωτότυπη και υπογεγραμμένη στο γραφείο προμηθειών της Επιχείρησης.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο

p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ