ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού Θέρμης είναι ο φορέας που ασκεί την
πολιτιστική και αθλητική πολιτική του Δήμου Θέρμης . Η ανάπτυξη και η
υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων στο Δήμο Θέρμης αποτελούν διαχρονικό
και αναντικατάστατο στοιχείο της λειτουργίας του Δήμου.

Η πρότασή μας για τον πολιτισμό αξιοποιεί την παράδοση, βασίζεται στον
ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και υποστηρίζει τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.
Δε σταματά σε γεωγραφικά όρια και σε διαχωρισμούς, αλλά στοχεύει στη
σύνθεση πρωτοπόρων προτάσεων και πολύμορφων πολιτιστικών στοιχείων
από όλο τον κόσμο.


Προτεραιότητά μας είναι η εξασφάλιση – σε όλη την έκταση του Δήμου –
αποτελεσματικών και ποιοτικών υποδομών για τη φιλοξενία των πολιτιστικών
σχολών και του αθλητισμού , για τις ανάγκες της νεολαίας του Δήμου μας.

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού (πρώην Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) συμβάλλει στη
διαπαιδαγώγηση και τη στήριξη της νεολαίας εξασφαλίζοντας υψηλού
επιπέδου σπουδές στο δημοτικό ωδείο (εκμάθηση οργάνων – Μουσικά
σύνολα) , στο χορό (ερασιτεχνικό – προεπαγγελματικό ) , στα εικαστικά, στο
θέατρο (παιδικό, εφήβων , ενηλίκων) , στις χορωδίες (παιδικές, νεανικές,
ενηλίκων ) και σε όλα τα τμήματά της.

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού στον τομέα του Αθλητισμού υλοποιεί
δραστηριότητες ανοικτής – ελεύθερης συμμετοχής και προγράμματα μαζικού
αθλητισμού, γενικού περιεχομένου σωματικής εξάσκησης (γυμναστικής) .

Ενώ είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και διάθεση των
αθλητικών εγκαταστάσεων ( Ανοικτα – Κλειστά γήπεδα ), δημοτικών
γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης.